Aktualizácia portfólia AOS

Od Pán Obchodník | 10. januára 2017

Vzhľadom na posledný vývoj a nemožný nový update z dôvodu absencie dlhodobých historických dát pri AOS Easylife ropa sme sa rozhodli toto AOS deaktivovať a nahradiť novinkami na zlato a GBP/USD.

Už od min. vkladu 500 USD pribudne nové AOS na GBP/JPY, od 1500 USD pribudne AOS na GBP/USD a od 7000 USD bude aktivované nové AOS na zlato “AOS GOLD”.

Aktuálne zloženie portfólia AOS vyzerá nasledovne:

Názov AOS Mininálny vklad (v USD)
AOS Easylife zlato 500
AOS GBP/JPY 500
AOS EuroX 500
AOS GBP/USD 1 500
AOS EUR/USD 2 000
AOS GOLD 7 000
AOS GBP/USD 20 000

V prípade, že máte menší vklad a chcete využívať kompletné portfólio AOS, je možné využiť združený účet PAMM, kde bežia všetky AOS. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.