Už ste sa možno s týmto pojmom niekde stretli, no pýtali ste sa, čo to vlastne tá fundamentálna analýza znamená? Môžeme povedať, že ide o spôsob, akým obchodník/trader vníma finančný trh.

Kým pri technickej analýze sa na trh pozerá cez technické nástroje (trendové čiary, indikátory, patterny atď.), pri tomto druhu analýzy ho pozoruje prostredníctvom ekonomických, politických a sociálnych aspektov, respektíve sa zameriava na sledovanie politických vyjadrení či ekonomických indikátorov, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú ponuku a dopyt.

Inak povedané, trader hľadá ekonomiku,  ktorá si vedie dobre a takisto si dobre vedie aj jej mena. Čím lepšia ekonomika danej krajiny, tým viac krajín verí jej mene. Obchodník sa vždy musí zameriavať na správy danej krajiny, ktoré súvisia s menou, ktorú chce obchodovať, čiže sleduje trhové fundamenty. Tie majú priamy dopad na menový kurz, ktorý plánuje obchodovať.

Zoberme si napríklad menový pár EUR/USD. Ak trh analyzujeme prostredníctvom fundamentálnej analýzy, znamená to, že sledujeme najmä americké a európske fundamenty, čiže vyjadrenia centrálnych bánk ECB, Fedu, taktiež priemyselné dáta z eurozóny a USA, spotrebiteľskú dôveru atď. Vhodné je mať na pozore americké fundamenty, pretože tie majú dopad aj na vývoj ostatných svetových menových párov.

Ako sme už spomenuli, výrazným faktorom, ktorý určuje vývoj kurzov menových párov, sú vyhlásenia prezidentov centrálnych bánk ako ECB, FED, Bank of Japan, britská Bank of England alebo Švajčiarska národná banka.

Teraz sa možno pýtate, kde všetky tieto informácie nájdeme?

Všetky tieto udalosti môžeme sledovať v ekonomickom kalendári. V ňom sa zobrazujú aktuálne (aj predošlé) hodnoty ekonomických ukazovateľov, ktorými sú rozhodnutie o úrokových sadzbách, priemyselná produkcia, maloobchodné tržby, index nákupných manažérov. Všetky tieto makroekonomické indikátory majú vplyv na vývoj smeru cien.

V kalendári je zapísaný dátum vyhlásenia ukazovateľa, jeho dôležitosť (vplyv ukazovateľa na vývoj kurzov), aktuálna hodnota, predpovede analytikov (forecast) a predošlé hodnoty.

Vplyv fundamentov na obchodovanie

Aby ste čo najlepšie pochopili fundamentálnu analýzu, musíte ju vnímať pohľadu úrokových sadzieb. Prečo? Je to jednoduché – tie totiž súvisia s kapitálovými tokmi a majú vplyv na menový trh (nižšie si to vysvetlíme na príklade). Dôležité je vedieť, že:

Ak dochádza k poklesu úrokových sadzieb, potom nastáva oslabenie meny. Ak však dôjde k zvýšeniu úrokových sadzieb, nastáva posilnenie meny.

Čiže ak sa ekonomike nedarí, inflácia, respektíve ceny a mzdy klesajú, potom sa centrálna banka rozhodne stimulovať hospodárstvo prostredníctvom nižších sadzieb. Sadzby znižuje napríklad z 1,5% na 0,5%. V ekonomike ceny začínajú rásť a zvyšuje sa ponuka peňazí.

Ak sú na trhu úrokové sadzby nižšie, v takom prípade sú pre zahraničných investorov menej príťažlivé, a to z dôvodu nižšej návratnosti prostriedkov. Vtedy hovoríme o oslabení meny. Kapitál zahraničných investorov sa potom presúva do vyššie úročených mien, ktoré posilňujú.

Samotné sledovanie fundamentov nie je vôbec ťažké, obchodník sa musí naučiť odhadnúť výsledky a samozrejme aj to, ako budú na ne trhy reagovať.

Preto upozorňujeme hlavne začínajúcich obchodníkov, aby nepodceňovali sledovanie ekonomického kalendára a hlavne v čase vyhlasovania ekonomických výsledkov neobchodovali, pretože volatilita cien býva vtedy často veľmi vysoká.

Ekonomický (makroekonomický) kalendár

Kalendár zobrazuje názvy, ako aj časy, kedy sú vyhlásené rôzne fundamenty a taktiež zobrazuje konkrétny menový pár, ktorého sa správa týka. Tieto správy ovplyvňujú najmä krátkodobý pohyb cien. V čase vyhlásenia správy môže volatilita na trhu niekoľkonásobne narásť, čo vlastne znamená pohyb o desiatky až stovky pipov v priebehu niekoľkých sekúnd

Ako môžete vidieť nižšie, pri každom fundamente je tiež farbou znázornené, aký dopad bude mať fundamentálna správa na vývoj cien na trhu. Čiže či má len menší alebo takmer žiadny vplyv na cenu (Low), alebo má silný dopad (High).

ekonomicky_kalendar