Ako už iste viete, poznáme dve hlavné formy analyzovania trhu, a to technickú analýzu a fundamentálnu analýzu.fundamentálnej analýze sme hovorili v minulom článku, dnes si priblížime analýzu technickú, ktorú využíva veľké množstvo obchodníkov.

Kým pri fundamentálnej analýze sa snažíme budúci vývoj ceny predpovedať cez rôzne ekonomické a politické fundamenty, pri technickej analýze sledujeme pohyby cien na grafe, identifikujeme dôležité cenové úrovne a formácie či zobchodovaný objem. Pri správnom aplikovaní technickej analýzy môžeme dosahovať zaujímavé výsledky, ale pokiaľ nevieme, čo robíme, môže sa nám to rýchlo vypomstiť.

Treba si uvedomiť, že pri technickej analýze má každý jeden obchodník k dispozícii tie isté informácie, pretože všetci obchodníci sa pozerajú na ten istý graf a vývoj menového kurzu. Základným princípom tejto analýzy je, že sa história opakuje, trhy trendujú a všetky informácie sú započítané v cenách.

Pravidelne sa ale stáva, že kým jeden obchodník na základe technickej analýzy vyhodnotil trh ako býčí, iný trader ho vníma ako medvedí.

Aby sme technickú analýzu pochopili čo najlepšie, rozdelíme si ju na niekoľko častí – oboznámime sa s grafmi, ozrejmíme si trendové čiary, supporty či rezistencie, zoznámime sa s cenovými formáciami a taktiež indikátormi.

Graf

Začneme základným prvkom technickej analýzy, ktorým je GRAF. Graf nám slúži na získavanie informácií o vývoji ceny. V obchodovaní rozoznávame tri základné typy grafov:

 • Čiarový (líniový) graf
 • Stĺpcový graf
 • Sviečkový graf

Nás bude zaujímať hlavne tretí, sviečkový graf (v ang. candlestick chart), ktorý poskytuje najviac informácií. Sviečkový graf sa skladá z najnižšej (low) a najvyššej (high) ceny ako aj otváracej a zatváracej ceny. Ak otváracia cena bola vyššia ako cena zatváracia, telo sviečky je červené (klesajúca svieca). Ak je to naopak, čiže zatváracia je vyššia ako otváracia cena, telo je zelenej farby (rastúca svieca).

Samotná sviečka nám poskytuje viacero informácií – napríklad dlhé telo zelenej sviečky hovorí o výraznejšom náraste ceny a teda silnom nákupnom tlaku. Ak je telo sviečky veľmi krátke (a knôty tiež), vypovedá to o nerozhodnosti trhu. Niektorí traderi obchodujú aj tzv. sviečkové formácie ako je napríklad “kladivo” či “padajúca hviezda”.

forex-sviecky

Pri grafoch je dôležité spomenúť aj možnosť zmeny časového pásma (tzv. timeframe). Pretože je rozdiel mať zapnutý 5-minútový graf alebo denný. V obchodnej platforme (napr. Metatrader) si môžeme nastaviť rôzne časové rámce a to:

 • M1 – minútový graf
 • M5 – päťminútový graf
 • M15 – pätnásťminútový graf
 • M30 – tridsaťminútový graf
 • H1- hodinový graf
 • H4- štvorhodinový graf
 • D1 – denný graf
 • W1- týždenný graf
 • MN – mesačný graf

A ktorý typ časového pásma je najlepší? To závisí iba od obchodníka. Intradenný trader (krátkodobý obchodník, ktorý obchody otvára a uzatvára v rámci jedného dňa) pracuje hlavne s minútovým, 15-minútovým či hodinovým grafom. Naopak, dlhodobý obchodník volí denný alebo týždenný graf.

Trendové čiary, supporty a rezistencie

Dôležité je uvedomiť si, že trhy TRENDUJÚ a základnou vlastnosťou úspešného obchodníka je vedieť rozpoznať trend.

Trendové čiary – ak chceme do grafu zakresliť trendovú čiaru, je potrebné nájsť minimálne dve vrcholové maximá, prípadne dve spodné minimá a prepojiť ich priamou čiarou. Na základe toho vieme odhaliť buď rastúci trend, klesajúci trend alebo tzv. trend do strany čiže beztrendový trh.

Graf: Ukážka: rastúci trend, klesajúci trend, trend do strany

trendove-ciary

Platí, že čím sú trendové čiary strmšie, tým sú menej spoľahlivé. V takomto prípade je pravdepodobné, že budú čoskoro prerazené. Netreba tiež zabúdať na to, že žiadny trend netrvá večne. A ako obchodovať po zakreslení trendovej čiary? Obchod uzatvárame po odrazení ceny od trendovej čiary, prípadne po jej prerazení.

Častým javom v technickej analýze sú aj trendové kanály, pri ktorých podobne ako pri trendových čiarach rozoznávame rastúci, klesajúci trend a trend do strany.

Support, alebo úroveň podpory, je určitá cenová úroveň, od ktorej sa má kurz tendenciu odraziť nahor. Je to dostatočne zaujímavá cena, aby pri nej začali obchodníci nakupovať a tlačiť tak cenu nahor. Predávajúcim sa pri tejto úrovni neoplatí predávať, takže vzniká určitá úroveň podpory – support.

Support je teda úroveň, pri ktorej sa začínajú hromadiť objednávky na nákup (buy). Naopak, tí, ktorí chcú predávať, si počkajú na lepšie ceny, z čoho následne vzniká rezistencia. Určenie suportu nie je zložité. Podobne ako pri trendových čiarach, aj tu nám stačia minimálne dva body, pri ktorých došlo k odrazu ceny. Platí, že čím viac takýchto bodov určitý inštrument (menový pár, komodita atď..) má, tým významnejším supportom táto úroveň je.

Rezistencia je cenová úroveň, pri ktorej sa býkom neoplatí nakupovať, pretože je to pre nich vysoká cena. A v opačnom prípade, pre predajcov je to naozaj lákavá cena a začínajú sa hromadiť predajné objednávky (sell). Nastáva tak korekcia a cena sa odráža smerom nadol.

Je možné, aby sa zo supportu stala rezistencia? Pomerne často sa stretnete s takouto situáciou, kedy sa support zmení na rezistenciu, prípadne rezistencia na support. Napríklad na obrázku nižšie vidíme, ako sa z rezistencie stal support.

support-rezistencia

Patterny (cenové formácie)

Patterny predpovedajú pokračovanie trendu pri vzniku pauzy v trende a indikujú, že po danej pauze sa trh vráti späť do pôvodného smeru.

Poznáme dva základe typy cenových formácií:

 • formácie predpovedajúce pokračovanie trendu (zástava a trojuholníky)
 • tzv. reverzné formácie, ktoré poukazujú na zmenu trendu (hlava a ramená, dvojitý vrchol a dvojité dno, atď..)

Zástava

Zástava je najčastejšou formáciou a na grafe sa s ňou stretnete veľmi často. Ide o akési krátkodobé zastavanie cenového pohybu v existujúcom trende, či už ide o rastúci alebo klesajúci trend (Flags – viď na obrázku nižšie).

Trojuholník

Táto formácia sa skladá z minimálne dvoch nižších cenových vrcholov a dvoch vyšších cenových low, ktoré sa akoby približujú. Keď čiary, ktoré tieto body spájajú, predĺžime, vytvoríme symetrický trojuholník

zastava-trojuholnik

Zástava a trojuholník

Hlava a ramená

Ide o tzv. reverznú formáciu, čo znamená, že poukazuje na zmenu trendu. Vďaka tejto formácii vieme odhadnúť, kedy dochádza k zmene sentimentu a mení sa pomer síl medzi býkmi a medveďmi. Nejde o častú formáciu, takže často sa s ňou v obchodovaní nestretnete. Napriek tomu je pri správnej identifikácii podľa mnohých obchodníkov veľmi účinná.

Formácia je tvorená vrcholom (prvé rameno), potom ďalšou ešte vyššou hodnotou (hlava), ďalším menším vrcholom (pravé rameno) a taktiež supportom (označenie neckline). Neckline môže byť horizontálny, prípadne mierne naklonený do strán. Stretnúť sa môžeme aj s obrátenou verziou tejto formácie.

hlava-ramena-forex

 

Dvojitý vrchol / dvojité dno

Dvojitý vrchol nám hovorí o vytvorení silnej rezistencie, ktorá ukončuje rastúci trend. Na tejto úrovni je pre obchodníkov kurz príliš vysoký a nastáva korekcia. Formáciu identifikujeme po vytvorení prvého a druhé vrcholu. Po tom, čo cena preráža support dochádza k ukončeniu rastúceho trendu a vytvoreniu trendu klesajúceho. Nie je však vhodné zadávať “sell” hneď po prerazení supportu. Je vhodné počkať si na prelomenie dna a test supportu, ktorý sa zmenil na rezistenciu. Opakom je dvojité dno, pri ktorom cena naráža na silný support a dochádza k zmene klesajúceho na rastúci trend.

Graf: Dvojitý vrchol – prelomenie a test supportu

dvojity-vrchol

Indikátory

Nakoniec tu máme indikátory, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou technickej analýzy. Indikátory sa používajú na analýzu súčasného vývoja na trhu a predikciu budúceho vývoja kurzu. Existuje množstvo dostupných indikátorov, ktoré napomáhajú obchodníkom v ich rozhodnutiach.

Základné rozdelenie indikátorov:

 • Trendové indikátory –k najpoužívanejším indikátorom v tejto skupine patria kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, MACD či Parabolic SAR
 • Oscilátory – k najznámejším osciálátorom patrí RSI, Momentum či Stochastic 
 • Indikátory založené na objeme

Najpoužívanejšími indikátormi technickej analýzy sú indikátory trendové a oscilátory. Viac o indikátoroch si povieme nabudúce v samostatnom článku.

Na záver ešte dodáme, že v prostredí technickej analýzy je vhodné prepájanie jednotlivých súčastí, čiže obchodujeme napríklad nielen na základe indikátorov, ale aj vyhodnotenia cenových patternov či trendových línií.

Začínaš obchodovať alebo si už skúsený obchodník? Neváhaj sa pridať do nášho trading klubu – odoberaj signály, komunikuj v real-time chate, stiahni si stratégie. Pridaj sa tu.

Foto: flickr