Existuje viacero kritérií, podľa čoho si vybrať vhodný obchodný inštrument, no ja vám v tomto článku predstavím jedno hľadisko, ktoré by vás mohlo zaujímať.

Obchodné inštrumenty sa môžu triediť aj podľa toho, ako sú volatilné. Volatilita je vlastne štandardná odchýlka pohybu, čo v jednoduchosti znamená, o koľko sa cena inštrumentu za určité časové obdobie zmení.  Čím je volatilita vyššia, tým je väčšie rozpätie, v ktorom nám menový kurz kolísa. Ak som obchodník s obchodnou stratégiou, ktorej nevyhovujú dlhé trendy, vyberám si inštrument s nízkou volatilitou a opačne.

Ako zistím, ktorý inštrument je málo volatilný? Stačí sa pozrieť na štáty, ktoré majú vyrovnanú ekonomiku, dlhodobú politickú stabilitu bez káuz a vojensky sa neangažujú vo svete.

K takýmto krajinám môžeme zaradiť Austráliu či Kanadu, čiže sa zameriavame na menový pár AUD/CAD. Tento menový pár väčšinou svojho času ide do strany a trenduje málokedy. Za posledných 25 rokov dosiahla vzdialenosť medzi maximom a minimom 3850 pipov, čo pre mňa nepredstavuje veľké riziko. Ak by som totiž vstúpil do obchodu na najhoršej možnej cene a vývoj ceny by išiel proti mne, tak by som bol maximálne „len“ 3850 USD v mínuse, pokiaľ by som obchodoval 1 instalot.

Poďme sa teraz pozrieť na menový pár, ktorý naopak trenduje viac, za čo môže aj politická situácia v daných krajinách, vojenské konflikty či ekonomický vývoj.

Na základe týchto kritérií môžeme zvoliť menový pár USD/ZAR (americký dolár voči juhoafrickému randu), ktorý je dobre trendový. Za posledných 25 rokov jeho vzdialenosť medzi maximom a minimom dosiahla až 144000 pipov. Z iného pohľadu, ak by som vstúpil do obchodu v ten najlepší moment, tak by som bol maximálne v pluse 144000 dolárov, pokiaľ by som obchodoval 1 instalot.

Menový pár USD/ZAR

Preto pri výbere obchodného inštrumentu prihliadajte aj na obchodnú stratégiu, ktorú v tradingu využívate. Pokiaľ vaša statégia dobre pracuje v netrendových trhoch, využil  by som AUD/CAD a pokiaľ máte stratégiu trendovú a vhodnú na veľké pohyby, tak by som sa pozrel na USD/ZAR.