Každý trh je špecifický a preto nenájdete dva úplne rovnaké grafy. My sa ale zameriame na jeden obchodný inštrument a ten môže buď trendovať (viď obrázok 1), prípadne môže ísť do strany, čiže netrenduje, viď obrázok 2.

Pokiaľ obchodujeme trend, tak najprv musíme identifikovať, či tento trend už začal. Nato nám slúžia rôzne technické nástroje, ktoré voláme indikátory. Trendových indikátorov je na výber dostatočné množstvo aj priamo v obchodnej platforme Metatrader 4.

Určiť trend nie je jednoduché, ak ste si už vybrali indikátor, ktorý vám vyhovuje, odporúčame, aby zvolený indikátor ukazoval rovnaký trend aspoň na troch časových pásmách po sebe, čiže napr. na M30, H1 a aj H4. Potom už iba stačí správne naplánovať vstup do tohto trendu, k čomu nám pomôžu určité cenové hladiny, prípadne každé priblíženie ceny k MA (kĺzavý priemer) je optimálny vstup do obchodu, viď obrázok 1.

Obr. 1: Obchodovanie v trende

Pokiaľ trh ide do strany, zistíme to veľmi rýchlo: trendové indikátory ukazujú na každom časovom rámci iný trend, čo znamená, že je trh nerozhodný a spravidla pokojný. Pri tomto type obchodovania si stačí zakresliť dosiahnuté maximá a minimá a vždy, keď sa cena priblíži ku jednej z hraníc, otvárame obchod v opačnom smere. Na ešte presnejší vstup do obchodu nám dobre poslúžia indikátory, ktorým hovoríme oscilátory. Tie nám celkom presne vykresľujú obrat trhu, viď obrázok 2.

Obr. 2: Obchodovanie do strany

Naša forex stratégia JUMP je špeciálne navrhnutá tak, aby dokázala určiť, či nastal trend, alebo ide trh do strany.

Konkrétnym indikátorom, či už trendovým alebo oscilátorom, sa budeme podrobnejšie venovať neskôr.