Forex – devízový alebo menový trh, na ktorom dochádza k výmene mien, prípadne k špekulácii s menami. Ide o najväčší a najlikvidnejší finančný trh sveta, denný objem obchodov presahuje 4 bilióny dolárov

Pip – pip je najmenší cenový pohyb. Ak máme napríklad menový pár EUR/USD a jeho cena spraví pohyb z 1,2510 na 1,2515, znamená to pohyb 5 pipov.

Lot – označenie veľkosti obchodu. Ide o štandardizované množstvo meny, konkrétne 100-tisíc jednotiek. Brokeri povoľujú otvorenie aj mini-lotu alebo micro-lotu. Kým štandardný lot predstavuje obchod v objeme 100-tisíc jednotiek základnej meny, mini-lot = 0,1 štandardného lotu, teda 10-tisíc jednotiek základnej meny a micro lot = 0,01 štandardného lotu (1000 jednotiek).

Spread – rozdiel medzi nákupnou (ask) a predajnom (bid) cenou. Pre nás ako obchodníka je spread nákladom. Všeobecne platí, že čím likvidnejší menový pár obchodujeme, tým je nižší aj spread.

Komisia/Commision – ďalší typ poplatku, ktorý obchodník platí pri otvorení pozície

Broker – spoločnosť, ktorá obchodníkovi sprostredkuje obchod na burze. Za túto službu si berie spread (viď vyššie), prípadne komisiu.

Swap, alebo tiež rollover – úrok za držanie obchodnej pozície cez noc. Ak je úroková sadzba na mene, ktorú ste nakúpili vyššia, ako úroková sadzba na mene, ktorú ste predali, potom je swap plusový.

Gap – vzniká najmä počas víkendov, vplyvom rôznych politických a makroekonomických správ

Marža (Margin) – záloha, ktorú broker blokuje na účte pre prípad pokrytia strát z obchodu. Výška marginu je závislá od veľkosti páky a vypočítava sa automaticky vo vašej obchodnej platforme.

Páka/pákový efekt – ak obchodník použije pákový efekt, znamená to, že môže obchodovať s čiastkou, ktorá prevyšuje množstvo peňazí na jeho účte. Napríklad: ak trader na účte vložil 1000 dolárov a využije páku 1:200, môže otvoriť pozície v objeme 200 000 dolárov.

Margin call – požiadavka zo strany brokera, aby ste na účet vložili ďalšie finančné prostriedky. K margin call dochádza vtedy, keď má obchodník (broker) podozrenie, že vaša pozícia je ohrozená a dochádza k vyčerpaniu prostriedkov. Margin call chráni nielen brokera, ale aj vás.

Stop loss – obchodný príkaz, ktorého cieľom je chrániť obchodníka pred väčšou stratou než je ochotný podstúpiť. Ak napríklad kupujeme menový pár EUR/USD na cene 1,2450 a chceme riskovať najviac 50 pipov, stop-loss si stanovíme na cene 1,2400. Čiže sme otvorili BUY na EUR/USD, ale cena klesá a z našej pozície nás SL vyhodí na cene 1,2400.

Trailing stop – je určitá odroda stop lossu. Ide o SL pripnutý k aktuálnemu menovému kurzu.

Take profit – príkaz, ktorým určujeme, pri akej hodnote sa má realizovať zisk. Čiže. Kupujeme EUR/USD pri 1,2110 a zadávame TP na úrovni 1,2120. Ak kurz dosiahne túto úroveň, obchodná pozícia sa uzavrie so ziskom 10 pipov.

Short pozícia – keď obchodník očakáva pokles ceny, predáva

Long pozícia – keď obchodník vsádza na rast ceny, nakupuje