Našou odmenou za prenájom AOS je podiel na dosiahnutom mesačnom zárobku.

mesačný zárobok od – do odmena pre panobchodník.sk
0 – 5% 15%
5,01 – 10% 20%
10,01 – 20% 30%
20,01 – 30% 40%
30,01 – 40% 50%
40,01 a viac% 55%
Príklad:

Vložili ste na obchodný účet 1000 USD, AOS zarobí z obchodného kapitálu 9,8% = 98 USD, z toho 20% = 19,6 USD si stiahne panobchodnik.sk za prenájom a 80% = 78,40 USD zostáva Vám. Pokiaľ ale začnete AOS prenajímať a dosiahnete stratu napr. 7% a v nasledujúcom kalendárnom mesiaci AOS zarobí 7%, neplatí sa prenájom AOS za tieto dva mesiace. Podiel na zárobku sa platí len zo zárobkov nad Váš vklad.
Férové, čo poviete?